Следни испити

Август/Септември
П В С Ч П С Н
20212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
сите

Новости

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Магистерски трудови 2017/2018

15.11.2017г. - Дизајн на прототип за компјутерски управувана машина - Александар Матески

14.02.2018г. - Зголемување на коефициентот на употребливост на аеродром Скопје со примена на систем за навигација заснована врз перформанси - Сашко Штерјов

14.02.2018г. - Имплементација на проектен план за превенција од излетување и пролизгување на воздухопловите од полетно-слетната патека на аеродром Скопје - Марјан Прпоски

10.05.2018г. - Човечките ресурси како стратешка функција на организациите - Марина Спировска
Комисија: д-р Константин Петковски (ninopet@mt.net.mk), д-р Силвана Ангелевска (silvana.angelevska@uklo.edu.mk), д-р Иво Кузманов (ivo.kuzmanov@tfb.uklo.edu.mk)

05.06.2018г. - Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на воздухот - Зафировска Софија
Комисија: ред. проф. д-р Владимир Мијаковски (vladimir.mijakovski@tfb.uklo.edu.mk), ред. проф. Цвете Димитриеска (cvete.stefanovska@tfb.uklo.edu.mk), доц. д-р Севде Ставрева (sevde.stavreva@tfb.uklo.edu.mk)

 

12.06.2018г. - Анализа на безбедноста во сообраќајот на локално ниво со примена на индикатори – студија на случај за Република Македонија - Дејан Данчевски
Комисија: вонр. проф. д-р Зоран Јошевски (zoran.josevski@tfb.uklo.edu.mk), ред. проф. д-р Стоимко Златковски (stoimko.zlatkovski@tfb.uklo.edu.mk), ред. проф. д-р Иле Цветановски (ile.cvetanovski@tfb.uklo.edu.mk)
03.07.2018 - Конечна верзија

 

12.06.2018г. - Унапредување на ТИР системот во Република Македонија и потребата од cost – benefit анализа за користење на електронските алатки за ТИР - Оливера Миовска
Комисија: red. prof. d-r Verica Danchevska (verica.dancevska@tfb.uklo.edu.mk), red. prof. d-r Ivo Dukoski (stoimko.zlatkovski@tfb.uklo.edu.mk), red. prof. d-r Ile Cvetanovski (ile.cvetanovski@tfb.uklo.edu.mk)
03.07.2018 - Конечна верзија

 

12.06.2018 - Предлог модел за авто школа и испитен центар за полагање на возачки испити според директивите на сообраќајната политика на ЕУ - Бојан Славковиќ
Комисија: red. prof. d-r Verica Danchevska (verica.dancevska@tfb.uklo.edu.mk), red. prof. d-r Ivo Dukoski - stoimko.zlatkovski@tfb.uklo.edu.mk, red. prof. d-r Ile Cvetanovski (ile.cvetanovski@tfb.uklo.edu.mk)
03.07.2018 - Конечна верзија