Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

22 Јануари 2018

Се известуваат студентите на втор циклус на студии, на Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на летен семестар можат да го направат во периодот од 01.02 до 09.02.2018 година.

повеќе

19 Јануари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. ќе започне на 24.01.2018 год.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

02 Јануари 2018

Почитувани студенти,

Пред се, Ви ја честитам Новата 2018. година и Божиќните празници и Ви посакувам многу среќа, здравје и се најубаво во животот.

Во прилог е конечниот распоред за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2017-2018.
Ви благодарам за соработката.

Со почит,

проф, д-р Верица Данчевска
продекан за настава

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Верица Данчевска

prof. Dr Верица Данчевска


Основна литература:

Кабинет 421 Локал 109 Дир. телефон 047 207 709 Email verica.dancevska@tfb.uklo.edu.mk Консултации вторник 10 -12 часот; четврток 10 - 12 часот
Биографија

Д-р Верица Данчевска               

 Образование 

- Дипл. инж., Сообраќај и транспорт, Технички факултет, Битола, Македонија, 1991

-  Магистер по сообраќајни науки, Јавен градски превоз, Технички факултет, Битола, Македонија, 2002

- Доктор по технички науки, Транспортна економика, Технички факултет, Битола, Македонија, 2005  

Историја на вработување

- 2008 - во моментот: Доцент по предметите:

1. Транспортна економика,

2.  Сообраќајна психологија,

3. Маркетинг во железничкиот сообраќај, 

 4. Основи на маркетингот

 2003 - 2006: Асистент по предметите:Транспортна економика, Безбедност во сообраќајот, Отсек за сообраќај и транспорт.

- 2002 - 2003: Помлад асистент по предметот Безбедност во сообраќајот.

- 2000 - 2002: Надворешен соработник (демонстратор) по предметот Безбедност на сообраќајот, Технички факултет, Битола.  

Научноистражувачка искуство - Јавен градски превоз, Сообраќајна политика и Транспортна економика, Анализа и реконструкција  на сообраќајни незгоди, Сообраќајна психологија, Основи на маркетингот и Маркетинг во железничкиот сообраќај.    

Истражувачки проекти 

- Сообраќајна студија за Охридско - Преспанскиот регион, Експертски елаборат за Урбанистичко и просторно планирање, 2005.

- „Развој на симулационен модел на движење на возилата во сообраќајни токови на дволентни патишта во зависност од патни сообраќајни и амбиентални услови“, финансиран од Министерството за образование и наука на РМ, 2002 - 2005 (член на тимот).

 Професионални активности 

1.      Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија

2.      Инженерската институција на Македонија,

3.      Македонско научно друштво – Битола (во моментот е секретар на Одделението за техника)

4.      Хрватското научно друштво за сообраќај (HRVATSKO ZNANSTVENO DRUŠTVO ZA PROMET – HZDP).

  Објавени трудови(поширок список на трудови и експертизи на сообраќајни незгоди) 

1.      Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Примена на фази логиката во определување на квалитетот на услуга на јавниот градски патнички превоз“, Прв конгрес на инженерите на Македонија, Струга, 2002.

2.      Данчевска, В., „Прилог кон методологијата за оцена на квалитетот на услуга во ЈГПП“, Магистерски труд, Технички факултет, Битола, јуни, 2002.

3.      Ристиќ, Б., Арсовски, М., Данчевска, В., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Тетово, 2001.

4.      Ристиќ, Б., Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Скопје - II, 2003

5.      Ристиќ, Б., Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Битола, 2003

6.      Ристиќ, Б., Данчевска, В., Анѓелевска, Б., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Скопје I, 2003

7.      Ристиќ, Б., Данчевска, В., Анѓелевска, Б., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Тетово, 2003

8.      Ристиќ, Б., Данчевска, В., Анѓелевска, Б., „Експертиза за сообраќајна незгода“, на патот Јажинце –Тетово, Основен суд Тетово, 2003

9.      Dančevska, V., „Analysis of children’s safety and measures for its improvement“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2003.

10.  Zelenika, R., & Dančevska, V., „Relevantne karakteristike prometne politikeEuropske Unije i Republike Makedonije“, Трет европски конгрес, ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2004.

11.  Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Истражување на квалитетот на услуга во јавниот градски патнички превоз“, Зборник на ТФ, Битола, 2004.

12.  Dančevska, V., & Atanasova, V., „Integralna ocena za određivanje kvaliteta usluge u javnom gradskom putničkom prevozu“, VII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2004.

13.  Atanasova, V., & Dančevska, V., „Bezbednosno stanje saobraćaja u Bitolj i predlog mere za negovo poboljšanje“, VII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2004.

14.  Dančevska, V., & Zelenika, R., „Prometna politika Republike Makedonije: jučer, danas i sutra“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2005.

15.  Данчевска, В., „Сообраќајната политика во функција на одржливиот развој во стопанството на Република Македонија“, докторска дисертација, Технички факултет – Битола, октомври 2005.

16.  Данчевска, В., „Сообраќајната политика и руралниот развој во Република Македонија“, Симпозијум со меѓународно учество, Институт за географија, Природно математички факултет, Охрид, март 2006.

17.  Dančevska, V., & Zelenika, R., „Mećuodnos prometna politika – gospodarstvo u Republici Makedoniji“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2006.

18.  Данчевска, В., Ристиќ, Б., Анѓелевска, Б., „Експертиза за сообраќајна незгода“, Основен суд Скопје I, март 2006. 

19. Данчевска, В., „Видовна распределба во Р. Македонија (modal split)“, Прилози, Македонско научно друштво, Битола 2006.

 20.  Dančevska, V., „Sistem finansiranja bezbednosti u Republici Makedoniji“, VIII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2006.

21.  Cvetanovski, I., & Dančevska, V., „Modularni tahograf–osnova za razvoj digitalnog tahografa“, VIII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2006.

22.  Dančevska, V., „ The Transport Policy in the Republic of Macedonia “, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2007

23. Dančevska, V., „ Characteristics and Analysis of Transport Costs in the Road Traffic in the Republic of Macedonia“  TRANSLOG 2007, Полска 

24. Dančevska, V., „ The Direct Rate оf Growth оf тhe Traffic Policy Model in the    Republic of Macedonia“ , Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2008