Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

22 Јануари 2018

Се известуваат студентите на втор циклус на студии, на Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на летен семестар можат да го направат во периодот од 01.02 до 09.02.2018 година.

повеќе

19 Јануари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. ќе започне на 24.01.2018 год.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

02 Јануари 2018

Почитувани студенти,

Пред се, Ви ја честитам Новата 2018. година и Божиќните празници и Ви посакувам многу среќа, здравје и се најубаво во животот.

Во прилог е конечниот распоред за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2017-2018.
Ви благодарам за соработката.

Со почит,

проф, д-р Верица Данчевска
продекан за настава

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Ратка Нешковска

prof. Dr Ратка Нешковска


Основна литература:

Кабинет 303/3 Локал Дир. телефон Email ratka_neskovska@yahoo.com Консултации Вторник: 10:30 - 12:00 Среда: 12:00 - 13:30
Биографија

Ратка Нешковска е родена на 19.04.1967 година. Основно и средно образование, со континуиран одличен успех завршила во Битола.

            Во учебната 1985/86 година се запишала на Природно-математичкиот  факултет во Скопје, на Институтот за физика, на наставна насока. Во учебната 1987/88 година и било дозволено паралелно студирање и на применетата насока на истиот Институт. Во септември 1989 година дипломирала на наставната насока, како најдобар студент во генерацијата, со просечна оцена 9,27, со што се стекнала со стручниот назив професор по физика. Во јуни 1991 година дипломирала и на применетата насока, со просечна оцена 9,33 и се стекнала со стручниот назив дипломиран инженер по физика.

            Во текот на студирањето била корисник на стипендија од Фондот за талентирани кадри.

            Во 1990 година се запишала на постдипломски студии на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на Институтот за физика, на групата за Сончева енергија. Предвидените испити ги завршила со просечна оцена 9,80. Во јуни 1998 година го одбранила магистерскиот труд со наслов „Контактни состојби во еднодимензионални кристали“ и се стекнала со стручен назив магистер по физички науки.

            Во 2007 година на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, ја одбранила својата докторска дисертација под наслов „Електрохромизам кај тенки филмови од бакар оксид“ и се здобила со научен степен доктор на физички науки.

Работно искуство

2017 – редовен професор, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

2012 – 2017 - вонреден професор, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

2007 – 2012 – доцент, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

1999 – 2007 – асистент, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

1995 – 1999 – помлад асистент, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

1991 – 1995 – стручен соработник, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

1990 – наставник по физика во средното училиште ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ во Битола.

Трудови

 1. M. M. Ristova, V. Mirceski, R. Neskovska, Voltammetry of chemically deposited CuxO electrochromic films, coated with ZnO or TiO2 electrocatalysts layers, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, DOI 10.1007/s10008-014-2666-x.
 2. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, Low vacuum evaporated cuprous oxide thin films for solar cell application, Horizons, International scientific journal, Series B, „St. Kliment Ohridski“ University – Bitola, (2014) pp25-32.
 3. Р. Нешковска, Транспарентни електрични спроводници во електрохроматски уреди, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола (2014).
 4. Р. Нешковска, Некои методи за добивање тенки филмови од бакар оксид, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола (2013).
 5. Р. Нешковска, Феноменот електрохромизам, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола (2011) pp 351-357.
 6. M. Ristova, V. Mirčeski, R. Neškovska, Electrochemical study of the redox cycling lifetime of electrochromic Cu2O films coated with zink or titanium oxide, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010.
 7. R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, Low vacuum evaporated cuprous oxide thin film, Workshop New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, 2008, 29-31 May, Skopje.
 8. M. Ristova, R. Neskovska, V. Mirčeski, Chemically deposited electrochromic cuprous oxide films for solar light modulation, Solar Energy Materials & Solar Cells 91 (2007) 1361–1365.
 9. R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, and M. Ristov, Electrochromism of the electroless deposited cuprous oxide films, Thin Solid Films 515 (2007) 4717-4721.
 10. J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, R. Neskovska, Optical properties of thin electrochromic nickel oxide films prepared by different techniques, VIII simpozijum sa meћunarodnim učešćem "PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2006", proceedings (2006) pp 241-248.
 11. J. Velevska, M. Najdoski, M. Ristova, R. Neškovska, Chemical preparation and characterization of electrochromic nickel oxide films, Шеста Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 14-17 септември 2006.
 12. R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, V. Georgieva and M. Ristov, Comparison of some electrochromic properties of copper (I) oxide thin films prepared by three different methods, Physica Macedonica 55, (2005) pp. 27-34.
 13. J. Velevska, R. Neškovska and M. Najdoski, Coloration efficiency of chemically deposited electrochromic thin films, Physica Macedonica 53-54, (2003/2004) pp. 53-58.
 14. R. Neškovska, J. Velevska and M. Ristova, Electrochromism in copper (I) oxide thin films, VII simpozijum sa meћunarodnim učešćem "PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004", proceedings (2004), pp 382-387.
 15. R. Neškovska, J. Velevska and M. Ristova, Electrochromism in copper (I) oxide thin films prepared by chemical deposition, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, proceedings (2003) pp 897-900.
 16. R. A. Neškovska, Quantum states in a junction of two one-dimensional periodical potentials, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, proceedings (2003) pp 595-598.
 17. Р. Нешковска, За моделот на М-матрица применет на симетричен потенцијал, Зборник на трудови на Технички факултет, 1998.
 18. Р. Нешковска, М. Мијатовиќ, Контактни состојби за правоаголен периодичен потенцијал, Втора Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 2-5 октомври, 1998.
 19. Apostolovska G., Mijatovic M., Nešhkovska R., Contact States in One-Dimensional Crystals, 3rd General Conference of Balkan Physical Union, 1997.

Учество на конференции

 1. M. Ristova, V. Mirčeski, R. Neškovska, Electrochemical study of the redox cycling lifetime of electrochromic Cu2O films coated with zink or titanium oxide, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, September, Ohrid.
 2. R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, Low vacuum evaporated cuprous oxide thin film, Workshop New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, 2008, 29-31 May, Skopje.
 3. J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, R. Neskovska, Optical properties of thin electrochromic nickel oxide films prepared by different techniques, VIII simpozijum sa meћunarodnim učešćem "PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2006", Novi Sad, Srbija i Crna Gora 26. i 27. oktobar 2006.
 4. J. Velevska, М. Најдоски, R. Neškovska, Chemical preparation and characterization of electrochromic nickel oxide films, Шеста Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 14-17 септември, 2006.
 5. R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, V. Georgieva and M. Ristov, Comparison of some electrochromic properties of copper (I) oxide thin films prepared by three different methods, Шеста Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 14-17 септември, 2006.
 6. J. Velevska, R. Neškovska and M. Najdoski, Coloration efficiency of chemically deposited electrochromic thin films, Петта Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 24-26 септември, 2004.
 7. R. Neškovska, J. Velevska and M. Ristova, Electrochromism in copper (I) oxide thin films, VII simpozijum sa meћunarodnim učešćem "PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004", Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 14 i 15. oktobar 2004.
 8. R. Neškovska, J. Velevska and M. Ristova, Electrochromism in copper (I) oxide thin films prepared by chemical deposition, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, 2003, Vrnjačka Banja, Serbija and Montenegro.
 9. R. A. Neškovska, Quantum states in a junction of two one-dimensional periodical potentials, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, 2003, Vrnjačka Banja, Serbija and Montenegro. 
 10. Р. Нешковска, М. Мијатовиќ, Контактни состојби за правоаголен периодичен потенцијал, Втора Конференција на физичарите на Република Македонија, Охрид, 2-5 октомври, 1998.
 11. Apostolovska G., Mijatovic M., Nešhkovska R., Contact States in One-Dimensional Crystals, 3rd General Conference of Balkan Physical Union, 2 -5 September, 1997, Cluj-Napoca, Romania.

Научно-популарни трудови

 1. Р. Нешковска, Гравитациони леќи, Астрономски алманах, Научно-популарно списание по астрономија, Скопје, 1995.

Учество во научно-истражувачки проекти

         1. Добивање на тенки филмови од никел оксид и од некои оксиди на преодните метали и компарација на нивните електрохроматски параметри, (2003-2006), финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија.

Учество во проекти за унапредување и развој на високото образование

 1. Implementation of ECTS at the University St. Kliment Ohridski, TEMPUS JEP 2001-2003.
 2. Exchange of best practices in establishing ECTS, TEMPUS SCM, 2004 – 2005.
 3. West Balcan Bologna Promoters Network, TEMPUS SCM C-032B06.  
 4. Designing  and implementing of  the NQF in RM–TEMPUS ETF-SM-00050-2008 Project, 2009-2012.
 5. Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher-Education - Society Cooperation, Tempus JP – 511224 – 2010.

            Во рамките на овие проекти Ратка Нешковска учествувала на повеќе работилници одржани во земјата и во странство.

Студиски престои во странство

            Како учесник во Tempus проектите, Ратка Нешковска ги остварила следните студиски престои:

 1. Politechnico de Torino, Торино, Италија, 15-20 октомври 2002 год.
 2. University of Aveiro, Авеиро, Португалија, 11-16 март 2003 год.
 3. Gent University, Гент, Белгија, 9-14 март 2005.
 4. Универзитет у Новом Саду, Република Србија, септември 2008 год.
 5. Linköping University, Линкопинг, Шведска, 17 – 21 мај, 2011 год.

Други активности

 •  Раководител на Отсекот за графичко инженерство на Техничкиот факултет, од 2013.
 • Член на комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охриски“ – Битола, од јуни 2011, со мандат од четири години
 •  Член на комисијата за самоевалуација на Техничкиот факултет – Битола, од октомври 2011, со мандат од четири години
 • Член на Друштвото на физичарите на Република Македонија
 •  Учество во работата на комисијата за регионални натпревари по физика за учениците од основното и средното образование во Р. Македонија
 •  Член на Македонското научно друштво - Битола, на Одделението за техника (член на Управниот одбор на друштвото во периодот од 2010 -2014 год, одговорна за научно-истражувачки проекти)
 •  Член на Астрономското друштво Битола, член на Претседателството на друштвото.          

Книги и скрипти

 1. E. Bahtovska, G. Janevska, R. Neshkovska, National Framework for Higher Education Qualification for Republic of Macedonia, Guide (2012).
 2. Р. Нешковска, Решени задачи по физика (за интерна употреба).
 3. Р. Нешковска, А. Андреевска, Практикум за лабораториски вежби по физика (за интерна употреба).