Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

22 Јануари 2018

Се известуваат студентите на втор циклус на студии, на Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на летен семестар можат да го направат во периодот од 01.02 до 09.02.2018 година.

повеќе

19 Јануари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. ќе започне на 24.01.2018 год.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

02 Јануари 2018

Почитувани студенти,

Пред се, Ви ја честитам Новата 2018. година и Божиќните празници и Ви посакувам многу среќа, здравје и се најубаво во животот.

Во прилог е конечниот распоред за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2017-2018.
Ви благодарам за соработката.

Со почит,

проф, д-р Верица Данчевска
продекан за настава

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски

prof. Dr Владимир Мијаковски

Материјали >>


Основна литература:

Кабинет 414 Локал Дир. телефон Email vladimir.mijakovski@tfb.uklo.edu.mk Консултации Вторник 10:00-12:00 h; Среда 9:00-11:00 h
Книги

1. Мијаковски В., (2003), Практикум по Транспорт на флуиди, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

2. Мијаковски В., (2003), Транспорт на флуиди збирка на решени задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

3. Мијаковски В., (2007), Механика на Флуиди (Динамика на вискозен флуид), Збирка на решени задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

4. Мијаковски В., (2007), Механика на Флуиди, Збирка на решени и испитни задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

 5. Мијаковски В., (2007), Збирка задачи по технолошки, термотехнички и процесни системи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

6. Мијаковски В., (2008), Прирачник за работа во SolidWorks, Книга 1 – Моделирање и склопови, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

7. Мијаковски В., (2009), Прирачник за работа во SolidWorks, Книга 2 – Основи на технички цртежи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола (во припрема).

8. Mијаковски В., (2009), Обновливи извори на енергија, Книга 1 - Основи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола.

Престои

1.  Од 1999 до 2000 година, Judge Institute of Management Studies-Postgraduate studies in business and management, University of Cambridge, UK.

2.  2002 година Машински Факултет, Љубљана, Р. Словенија.

3. 2005 година, 1st PhD computational course, DAAD, Pamporovo, Bulgaria.

4. 2007 година, Center for Research Technollogy Hellas, Солун, Р. Грција.

5. 2011 година, University of Linkoping, Sweden.

Трудови и конф.

1. Мојсовски А., Мијаковски В., (1999), Нова климатска крива на Скопје, VII советување на ДТРМ-99, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.

2. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., (1999), Влијание на дистрибутивните елементи врз распределбата на протекот на вода низ цевниот сноп кај добошастите испарувачи, VII советување на ДТРМ-99, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.

3. Мијаковски В., Мијаковски И., Поповски К., (1999), Димензионирање и пресметка на падот на притисокот во каналите на инсталација за климатизација со висок притисок, VII советување на ДТРМ-99, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.

4. Мијаковски В., (2001).,  Ефикасност на ладилната кула, VIII советување на ДТРМ-01, Машински факултет-Скопје, Охрид, Македонија.

5. Мијаковски В., Мијаковски И., (2001), Влијание на оддалеченоста од границата на ладењето врз големината на полнежот кај ладилните кули, VIII советување на ДТРМ-01, Машински факултет-Скопје, Охрид, Македонија.

6. Mojsovski F., Mijakovski V., (2002), Refrigeration equipment and system in dairy plant "Mlekara"-Bitola, VI. SDHK Conference, Slovenian Association of Refrigeration and Air-conditioning, Spa Dobrna, Slovenia.

7. Поповски К., Мијаковски И., Мијаковски В., (2004), Компјутерска програма за хидраулична пресметка на прстенасти водоводни мрежи, Зборник на трудови, Технички факултет-Битола, Македонија.

8. Поповски К., Мијаковски И., Мијаковски В., (2004), Компјутерска програма за хидраулична пресметка на разгранети водоводни мрежи, Зборник на трудови, Технички факултет-Битола, Македонија.

9. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., (2004), Проектирање на канали по методот на враќање на статички притисок, Зборник на трудови, Технички факултет-Битола, Македонија.

10. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., (2004), Влијание на влезните елементи врз распределбата на протокот на вода кај добошастите амонијачни испарувачи, Зборник на трудови, Технички факултет-Битола, Македонија.

11. Мијаковски В., Мијаковски И., (2004), Искористување на нискотемпературната топлинска енергија од ладилните кули со топлински пумпи, Зборник на трудови, Технички факултет-Битола, Македонија.

12. Мијаковски В., (2004), Преглед на новата генерација на термоелектрани погонувани со лигнит, IX советување на ДТРМ-04, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија. 

13. Мијаковски И., Мијаковски В., (2004), Принципи на комбинирано производство на топлина и електрична енергија, IX советување на ДТРМ-04, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

14. Mijakovski V., (2005), Possibilities for efficiency improvements of lignite fired Thermo Power Plant with 225 MW, 12th symposium
SIMTERM, Society of thermal Engineers of Serbia and Montenegro, Sokobanja, SiCG.

15. Mijakovski V., Popovski K., (2005), Energy savings of a water pump with VFD in air conditioning systems, 12th symposium SIMTERM, Society of thermal Engineers of Serbia and Montenegro, Sokobanja, SiCG.

16. Mijakovski V., (2005), Determination of cooling tower fill efficiency (wet-bulb temperature), 1st International Ph. D Course in Computational Engineering, Pamporovo, Bulgaria.

17. Mijakovski V., (2006), A possibility for efficiency improvements of lignite fired Thermo Power Plant with 225 MW, 7th European conference on industrial boilers and furnaces, INFUB, Porto, Portugal.

18. Мијаковски И., Мијаковски В., (2006), Влијание на температурата на ладилната вода врз моќта на турбината и потрошувачката на гориво, X советување на ДТРМ-06, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

19. Мијаковски В., (2006), Искористување на топлината на чадните гасови, X советување на ДТРМ-06, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

20. Mijakovski V., Josifovski V., (2006), Uticaj klimatske krive na termičke performanse rashladnog tornja, PROCESING 2006, Beograd, Srbija.

21. Mijakovski V., Mijakovski I., (2006), Prednost primene metoda jednakih promena u odnosu na metod afinosti kod centrifugalnih pumpi, PROCESING 2006, Beograd, Srbija.

22. Mijakovski V., (2006), Analysis of efficiency improvement possibilities in TPP "Bitola", Simpozijum Elektrane 2006, Društvo termičara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, Srbija.

23. Mijakovski V., (2006), Optimal operating regime of the cooling water pump station in TPP "Bitola", Simpozijum Elektrane 2006, Društvo termičara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, Srbija.

24. Мијаковски В., Јосифовски В., (2006), Економска оправданост при користењето на топлинска пумпа поврзана на ладниот крај на турбината, Меѓународно советување "Енергетика", ЗЕМАК, Охрид, Македонија.

25. Mijakovski V., Mijakovski I., (2007), Influence of the Climatic curve on Cooling Tower Evaporation at Thermo Power Plant "Bitola"-Macedonia, Conference of RTU 2007, Power and Electrical Engineering-International Conference, Riga, Latvia.

26. Mijakovski V., Mijakovski I., (2007), Typical cooling curves for cooling tower at TPP "Bitola" - Macedonia, 13th symposium SIMTERM, Society of thermal Engineers of Serbia, Sokobanja, Serbia. 

27. Mijakovski V., Mijakovski I., (2008), Another possibility for raising of efficiency at lignite fired Thermo Power Plant with 225 MW, 8th European conference on industrial boilers and furnaces, INFUB, Villamoura, Portugal.

28. Mijakovski V., Mijakovski I., (2008), Initial measurements of pressure in water supply network of Prilep within frames of the "Water Supply Project", Third International Scientific Conference, BALWOIS, Ohrid, Macedonia.

29. Mijakovski I., Mijakovski V., (2008), Relation between temperature of cooling water, turbine power and fuel consumption, PROCESING 2008, Subotica, Serbia.

30. Mijakovski V., Popovski K., (2008), Methodology for calculation and selection of a pressure relief valve (used as a protective element against water hammer) on high pressure pipelines, PROCESING 2008, Subotica, Serbia.

31. Popovski K., Mijakovski V., (2008), Uporedba efikasnosti lamelastih razmenivača toplote prema faktorima prenosa toplote ja i koeficijenta trenja fa, PROCESING 2008, Subotica, Serbia.

32. Mijakovski V., Mijakovski I., (2008), Determination of regulability for circulational systems, 21st International conference on efficiency, cost, optimization, simulation and environmental impact of energy systems, ECOS 2008, Krakow, Poland.

33. Мијаковски В., Мијаковски И., (2008), Микро когенерација за индивидуални станбени објекти, XI советување на ДТРМ-08, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

34. Мијаковски И., Мијаковски В., (2008), Можност за искористување на нискотемпературната енергија од ладниот крај на ТЕЦ “Битола“, XI советување на ДТРМ-08, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

35. Мијаковски В., Мијаковски Н., (2008),  Регулабилност на разгранети циркулациони топлински мрежи, Научно списание на Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, Македонија.

36. Mijakovski V., Mijakovski N., (2008), Winter operating regimes of natural draught cooling tower, Simpozijum Elektrane 2008, Društvo termičara Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija.

37. Mijakovski V., Mijakovski N., (2009), Influence of location - altitude on fill's height at natural draught cooling towers, PROCESING 2009, Beograd, Srbija.

38. Mijakovski V., Mijakovski N., (2009), Analysis of the influence from the climatic curve and heat load on water losses in TPP "Bitola" - Macedonia, PROCESING 2009, Beograd, Srbija.

39. Popovski K., Mijakovski V. (2009), Faktor prenosa toplote ja i koeficijent trenja fa kod razmenjivaca toplote, 9. Medjunarodna
konferencija o dostignucima elektrotehnike, masinstva i informatike - DEMI 2009 - Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

40. Mijakovski V., (2009), Possible ways of regulation for branched heating systems, Applied Thermal Engineering, Volume 29, Issues 11-12, August 2009, pages 2579-2582, impact factor 2008: 1,349; Elsevier publishing, London, UK.

41. Mijakovski I., Mijakovski V., (2009), Extreme values of climatic curve and their influence on TPP's "Bitola" cold-end, 14th symposium on thermal science and engineering in Serbia, SIMTERM - Sokobanja, Serbia.

42. Mijakovski V., Mijakovski I., (2009), Determination of evaporation losses in hyperbolic wet cooling tower, 14th symposium on thermal science and engineering in Serbia, SIMTERM - Sokobanja, Serbia.

43. Мијаковски В., Мијаковски Н., (2009), Искористување на топлината од чадните гасови за зголемување на ефикасноста на ТЕЦ-Битола, I Научен собир со национално учество „Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на општеството“, Македонско научно друштво-Битола и Технички факултет-Битола, ноември 2009.

44. Мијаковски В., Мијаковски Н., (2009), Заштеда на топлинска енергија од чадните гасови кај лимените оџаци без присуство на нискотемературна корозија, I Научен собир со национално учество „Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на општеството“, Македонско научно друштво-Битола и Технички факултет-Битола, ноември 2009.

45. Мијаковски В., Мијаковски Н., (2009), Искористување на чадните гасови од ТЕЦ “Битола“ за загревање на вода за далечинско греење на градот Битола, Научно списание на Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, Македонија.

46. Mijakovski V., Mijakovski N., (2010), Initial measurements of flow in Water Supply Network of Prilep within frames of the "Water Supply Project", Fourth International Scientific Conference, BALWOIS, Ohrid, Macedonia.

47.Popovski K., Mijakovski V., Petkovski M., Dimenzionisanje prstenastih vodovodnih mreža, PROCESING 2010, Tara, Srbija.

48. Mijakovski V., Popovski K., Influence of climatic curve values on the operating regime of the turbine at TPP “Bitola”, Simpozijum Elektrane 2010, Društvo termičara Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija.

49. Мијаковски В., Бешлиевска В., Влијание на микрокогенерацијата врз животната средина, XII советување на Друштво на Термичарите на Република Македонија -2010, Машински факултет-Скопје, Пелистер, Македонија.

50. Mijakovski V., Mijakovski N., Potential for low-temperature energy usage at power plant’s cold end in order to increase energy efficiency, accepted article for World Renewable Energy Congress 2011 - Sweden, Linkoping, 8-13 May 2011, Sweden.

51. Mijakovski V., Mitrevski V., Mijakovski N., (2011), Location’s altitude and its influence on the evaporation rate of cooling water at natural draught cooling tower, 15th symposium on thermal science and engineering in Serbia, SIMTERM 2011 - Sokobanja, Serbia.

52. Mijakovski V., Mijakovski N., (2011), Review of current position and perspectives of renewable energy in the Republic of Macedonia with focus on electricity production, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) pp. 5068 - 5080, ISSN 1364-0321, journal impact factor for 2011: 6.018, Elsevier, London.

53. Mijakovski V., Mitrevski V., Mijakovski N, (2012), Possible efficiency improvement by application of various operating regimes for the cooling water pump station at Thermal Power Plant Bitola, Thermal Science, year 2012, Vol. 16, No.1, pp. 263-270, ISSN 0354-9836 (printed edition), journal impact factor for 2011: 0.779, VINČA Institute of Nuclear Sciences, Beograd

54. Mitrevski V., Geramitcioski T., Lutovska M.,Mijakovski V., Procenka rizika tokom proizvodnje jestivog ulja, Majska konferencija o strategiskom menadzmentu, 25-27 Maj 2012, Bor, Srbija.

53. Popovski K., Mijakovski V., Comparison of heat exchanger according to the shape of ribs, 3rd international conference “Vallis aurea”, October 4-5, 2012, Pozega, Croatia.

54. Мијаковски В,. Митревски В., Мијаковски Н., Работни карактеристики на ладилната кула со природна промаја во ТЕЦ „Битола“, меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2012, Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК), 04-06 октомври 2012, Охрид, Македонија.

55. Mijakovski V., Mitrevski V., Popovski K., Mijakovski N., Possibilities and perspectives for utilization of municipal solid waste (MSW) as renewable energy source in the Republic of Macedonia, меѓународна конференција POWER PLANTS 2012, 30.10 – 02.11.2012, Zlatibor, Srbija.

56. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Lutovska M., Some experiences from risk assessment at ‘healthy’ food production, II international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2012), October 31, 2012, Zrenjanin, Srbija.

57. Mitrevski V., Mijakovski V., Popovski F., Popovski D., (2012), Influence of boundary conditions on particle density, Journal of agricultural science and technology, ISSN 2161-6256, David Publishing, USA.

58. Mitrevski V., Mijakovski V., Geramitcioski T., Lutovska M., (2012), Comparison between the transcedental and cyclometric sorption isotherm models, Journal on processing and energy in agriculture, year 2012, Vol. 16, No.1, pp. 1-5, ISSN 1821-4487, Nacionalno drustvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, Srbija.

59. Mitrevski V., Trajcevski Lj., Geramitcioski T., Mijakovski V., Comparison between transcedental and trigonometric isotherm models, меѓународен симпозиум 18th International Drying Symposium (IDS 2012), 11-15 November 2012, Xiamen, China.

60. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Lutovska M., Risk assessment in natural gas transmission system, 1st international scientific conference, COMETa 2012, November 28-30, Jahorina, Bosna i Hercegovina.

61. Mitrevski V., Trajcevski Lj., Mijakovski V., Lutovska M., Statistical Criteria for Selection of Thin Layer Drying Models, 6th Nordic Drying Conference, june 5 to 7, 2013 – Copenhagen, Denmark.

62. Mitrevski V., Mijakovski V., Mijakovski N., Lutovska M., Statistical evaluation of some sorption isotherm models, XIII Polish Drying Symposium, September 5-6, 2013 – Kolobrzeg, Poland.

63. Bundalevski S., Mijakovski V., Mitrevski V., Use of Renewable Energy sources in Republic of Macedonia with particular emphasis on bio diesel, International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, October 9-12, 2013, Kemer, Turkey.

64. Mijakovski V., Mitrevski V., Usage of low-temperature energy from the cooling tower by applying cascade heat pumps, 16th international symposium on thermal science and engineering of Serbia, october 22-25, 2013 – Sokobanja, Serbia.

65. Lutovska M., Mijakovski V., Dimitrieska C., Mitrevski V., Current State of Wind Energy Utilisation in the Republic of Macedonia, 16th international symposium on thermal science and engineering of Serbia, october 22-25, 2013 – Sokobanja, Serbia.

66. Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., Risk assessment at motorway tunnel construction, III international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2013), October 30, 2013, Zrenjanin, Srbija.

67. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Lutovska M., Risk assessment for construction of bridge on motorway, III international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2013), October 30, 2013, Zrenjanin, Srbija.

68. Geramitcioski T., Mitrevski V., Mijakovski V., Tunnels as an air pollutants on Demir Kapija – Smokvica motorway construction, III international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2013), October 30, 2013, Zrenjanin, Srbija.

69. Lutovska M., Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Review of journals with a particular emphasis on papers in which sorption isotherms were determined, XXVI Nacionalna konferencija Procesna tehnika u poljoprivredi (PTEP), 06-11.04.2014, Kladovo, Srbija.

70.Bundalevski S., Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Review of journals with a particular emphasis on papers on application of inverse approach in drying processes, XXVI Nacionalna konferencija Procesna tehnika u poljoprivredi (PTEP), 06-11.04.2014, Kladovo, Srbija.

71.Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., Trombev G., Ristovski R., Results from Preliminary Energy Audit in the Faculty of Technical Sciences – Bitola,  International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

72. V. Mitrevski, T. Geramitcioski, G. Trombev, V. Mijakovski, I. Andreevski, Blower door test - Measurement protocol, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

73. I. Andreevski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, T. Geramitoski, Energy Management System and Substitution of Fuels and Energy Sources in Public Buildings, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

74. T. Geramitoski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, I. Andreevski,  Implementation the tasks of the Renewable Energy Directive 2009/28/EC in EU Members and the former Yugoslav Republic of Macedonia as a country-candidate, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

75. Geramitcioski T., Mijakovski V., Mitrevski V., Health safety & security (HSS) procedure for risk assessment in construction of a new motorway section, 16th International Conference on Industrial Systems (IS’14), October 15-17, 2014, Novi Sad, Serbia.

76. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Risk assessment of workplaces during production of dairy products, 16th International Conference on Industrial Systems (IS’14), October 15-17, 2014, Novi Sad, Serbia.

77. Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., Results from the energy audit of the high school dorm “Mirka Ginova” – Bitola, IV international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2014), October 15, 2014, Zrenjanin, Srbija

78. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Lutovska M., Mitrevska C., Situation regarding accidents at work in the European Union and in the Republic of Macedonia, IV international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2014), October 15, 2014, Zrenjanin, Srbija.

79. Мијаковски В., Тромбев Ѓ., Софтверска алатка за избор на вредности за топлински мостови според МКС EN ISO 14683:2007,  меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК), 16-18 октомври 2014, Струга, Македонија.

80. Тромбев Ѓ., Мијаковски В., Споредбена анализа на соларни параметри од различни јавно достапни извори на податоци за локација на Скопје, меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК), 16-18 октомври 2014, Струга, Македонија.

81. Пановски С., Мијаковски В., Генчев С., Елаборат за заштита при работа кај мали хидроцентрали, меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК), 16-18 октомври 2014, Струга, Македонија.

82. Mitrevski V., Lutovska M., Mijakovski V., MIjakovski N. (2014), Statistical evaluation of thin-layer drying of banana, Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 8, pp.145-152, UDC 664.844:634.773, Consulting and Training Center KEY, Skopje.

83. Mitrevski V., Lutovska M., Mijakovski V., Pavkov I., Babic M., Radojcin M., (2015), Adsorption isotherms of pear at several temperatures, article in press, Thermal Science, year 2015, Vol. 19, No.3, pp. 1119-1129, ISSN 0354-9836 (printed edition), journal impact factor for 2014: 1.222, VINČA Institute of Nuclear Sciences, Beograd.

84. Mitrevska C., Vasilevski B., Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., Some experiences of safety and health of work during the modernization of TPP REK Bitola, V international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2015), October 16, 2015, Zrenjanin, Serbia.

85. Geramitcioski T., Mitrevski V., Mijakovski V., Trajceski Lj., Multi-criteria analysis for estimation of costs for injuries and diseases at work, V international conference industrial engineering and environmental protection  (IIZS 2015), October 16, 2015, Zrenjanin, Serbia.

86. Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., Main barriers to the implementation of projects utilizing RES in the Republic of Macedonia, 17th international symposium on thermal science and engineering of Serbia, october 20 - 23, 2015 – Sokobanja, Serbia.

87. Mitrevski V., Lutovska M., Mijakovski V., Pavkov I., Mitrevska C., Experimental investigation and mathematical modelling of thin layer drying of quince, Proceeding of 5th European Drying conference – Eurodrying 2015, October 2015, Budapest, Hungary, ISBN 978-963-9970-62-5, pp. 269-276.

88. Lutovska M., Mitrevski V., Pavkov I., Mijakovski V., Radojcin M. (2016), Mathematical modelling of thin layer of drying of pear, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, vol. 22, Number 2, april – june 2016, journal impact factor for 2015: 0.617, ISSN 1451-9372 (print), ISSN 2217-7434 (online), pp. 191-199.

89. Mitrevski V., Lutovska M., Pavkov I., Mijakovski V., Popovski F., (2016), The power series as water sorption isotherm models, Journal of Food Process Engineering 39 (2016), pp. 178 - 185, ISSN 1745-4530, journal impact factor for 2015: 0.745, Wiley, New Jersey, USA.

90. Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., (2016), Potential and utilization of renewable energy sources in the Southeastern region of the Republic of Macedonia, Renewable and Sustainable Energy Reviews 59 (2016) pp. 1550 - 1562, ISSN 1364-0321, journal impact factor for 2015: 6.798, Elsevier, London.

91. Mijakovski V., Mitrevski V., Geramitcioski T., (2016), Comparative analysis of possibilities for raising efficiency in Thermal Power Plant by utilization of waste heat energy, Thermal Science, year 2016, Vol. 20, No.6, pp. 2137-2147, ISSN 0354-9836 (printed edition), journal impact factor for 2015: 0.939, VINČA Institute of Nuclear Sciences, Beograd.

91. Mitrevski V., Bundalevski S., Mijakovski V., Moisture diffusivity: literature data compilation for potato and apple, GREDIT 2016 - Green development, infrastructure, technology, international conference, March 2016, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-4624-22-6.

92. Mitrevski V., Bundalevski S., Mijakovski V., Geramitcioski T., Lutovska M., Mitrevska C., Experimental Investigation of Far-Infrared Vacuum Drying of Apple Slices, IDS 2016, 20th International Drying Symposium, August 2016, Gifu, Japan.

93. Тромбев Ѓ., Тромбева-Гавриловска А., Мијаковски В., Термички карактеристики кај градежни материјали – тривијалности, дилеми, избор, Зборник на реферати од меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 – книга 2, Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК), октомври 2016, Охрид, Македонија, ISBN 978-608-4764-03-8, стр. 151-160.

94. Geramitcioski T., Mijakovski V., Mitrevski V., Case study: assessment of environment pollution during construction and operation of small hydro power plant Shemnica, Proceeding of 6th International conference industrial engineering and environmental protection (IIZS 2016), October 2016, Zrenjanin, Serbia, ISBN 978-86-7672-293-8, pp. 87-94.

95. Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., Techno-economic analysis of the reconstruction of central heating system in Thermal Power Plant Bitola, Full papers proceeding of international conference “POWER PLANTS 2016”, November 2016, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 612-621.

96. Trajkovski Z., Mijakovski V., Trombev G., Geramitcioski T., Mitrevski V., Analysis and comparison of measurements of emission of harmful pollutants SO2, NOX and dust between the TE (thermal power plant) Bitola, Macedonia and power plants in the same lignite basin in Greece, Full papers proceeding of international conference “POWER PLANTS 2016”, November 2016, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 824-832.

97. Geramitcioski T., Mitrevski V., Mijakovski V., Impact of construction of the highway Demir Kapija – Smokvica on environmental pollution, Proceedings from the VI Regional Conference “Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries – IEEP ‘17”, June 2017, Zlatibor, Serbia.

98. Mitrevski V., Geramitcioski T., Mijakovski V., The recommendations for improving ambient air quality in Bitola, Proceedings from the VI Regional Conference “Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries – IEEP ‘17”, June 2017, Zlatibor, Serbia.

99. Lutovska M., Mijakovski V., Geramitcioski T., Gjorgievski V., Reasons that contribute to the enormous pollution in Skopje, Proceedings from the VI Regional Conference “Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries – IEEP ‘17”, June 2017, Zlatibor, Serbia.

100. Mijakovski V., Mitrevska C., Geramitcioski T., Mitrevski V., Trajkovski Z., Production of electricity from Renewable Energy Sources and obstacles to further development in the Republic of Macedonia, Proceedings from the VI Regional Conference “Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries – IEEP ‘17”, June 2017, Zlatibor, Serbia.

Др. активности

Учество во научно – истражувачки проекти:

1. (2000 - 2001), Pre-feasibility study for medial-term development of public utilities in municipality Bitola, PHARE-Cross Border Cooperation.

2. (2001 – 2003), научно-истражувачки проект, "Топлификација на Битола", Министерство за образование и наука на РМ, раководител на проектот: Проф. д-р Кирил Поповски.

3. (2002 – 2004), научно-истражувачки проект, "Заштеда на енергијата и заштита на околината во ТЕЦ", Министерство за образование и наука на РМ, раководител на проектот: Проф. Д-р Илија Мијаковски.

4. (2014), Студија за потенцијалите и искористувањето на обновливите извори на енергија во Југоисточниот плански регион на Република Македонија во рамки на проектот „Кон иднината“, IPA Cross border Cooperation, CCI Number 2007CB16IPO007, тим лидер - експерт на полето на обновливи извори на енергија.

5. 2016 - 2020, Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE), COST Association, Action, CA 15119 (MC substitute).