Следни испити

Декември/Јануари
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
891011121314
сите

Новости

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

21 Ноември 2017

Се известуваат студентите кои ги полагаат следните предмети:

Аналогна електроника, Мерно-аквизициски системи и Електроника за сообраќајни инженери

кај проф. д-р Цветко Митровски, дека истите ќе ги одржи проф. д-р Миле Спировски на 24.11.2017 год. во терминот од 14h.

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

10 Ноември 2017

Распоред за испити во ноемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

06 Август 2017

Понеделник 07.08.2017, Хотел Театар - Битола
од 10:00-13:00 „На кафе со ЕУ ИПА Проектот"
Центарот за вработување Битола организира информативен настан од неформалнен карактер во рамките на ЕУ-ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади" за младите невработени лица, на возраст до 29 год., активни баратели на работа.

повеќе

01 Август 2017

Им се соопштува на студентите дека испитите за септемвриска сесија од зимски семестар кај проф. д-р Мирка Поп Николова Радевска од среда 31. 08. 2017 се презакажуваат на 21. 08. 2017 во 10 часот - училна 12.

Распоред за испити во септемвриска сесија

повеќе

15 Август 2016

Се известуваат студентите дека отворено е електронското пријавување на испити во iKnow системот за септемвриска сесија. Студентите задолжително треба електронски да се пријават во iKnow системот.

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

prof. Dr Тале Герамитчиоски


Основна литература:

Кабинет 410 Локал 137 Дир. телефон +389 (0)47 207737 Email tale.geramitcioski@uklo.edu.mk Консултации
Биографија

 

• Роден е во Прилеп на 04.09.1962 год.
• Основно образование и гимназија завршил во Прилеп.
• Октомври 1982 –февруар 1987 студира на Машинскиот Факултет во Скопје.
• февруари 1987 год. ги завршува студиите со одбрана на дипломската работа “Конструктивни особености, програмирање и искористување на НЦ-глодалките инсталирани во Енергоинвест-11 Октомври-Прилеп” со одличен успех.
• Февруар 1987-октомври 1987 во Енергоинвест-11 Октомври-Прилеп ангажиран  како инжињер -програмер на НЦ-машините во наменскиот погон на фабриката.
• Од 1.11.1987год. Техничкиот Факултет во Битола, е избран во звањето помлад асистент по предметите Машински елементи 1 и 2, и  Основи на конструирањето (Билтен бр.7 од 1987год.).
• 1987 – 1989 год. на постдипломските студии на Машинскиот факултет во Скопје, институт за Машински конструкции и ММВ-градба на возилата, на 2.11.1989 год. го одбранил магистарскиот труд под наслов “Прилог кон дефинирање на деформационо-напонската состојба на вратилата кај погонските механизми на дигалките”.
• Од 1.11.1990 год е избран во звањето асистент по предметите Машински Елементи 1и2, и Основи на конструирањето на Техничкиот Факултет во Битола (Билтен бр.110 од 1991год).
• 18.06.1993год. на Машинскиот Факултет во Скопје., ја одбранил докторската дисертација со наслов “Определување на промената на полето на напоните и интеракција на повеќе концентратори на напони кај степенести вратила оптоварени од торзија”.
• Од 1.10.1993 год. е избран во звањето доцент по предметите Машински елементи, Основи на конструирањето и Основи на машинство на Техничкиот Факултет во Битола (Билтен бр.137 од 1993 год), .
• Во 1995 год. е избран за наставник по предметот Транспортни уреди (Билтен бр.160 од 1995 год.) додека за вонреден професор е избран во 1998 (Билтен бр.191 од 1998 год.).
• За редовен професор за прв пат е избран во 2002 година(Билтен бр.240/2002).
• За редовен профессор по втор пат е избран во 2007 година (Билтен бр.   /2007)

Членување во здруженија, асоцијации


• Член е на Друштвото за наука и уметност-Прилеп од 1990 год,
• на Друштвото за наука и уметност - Битола од 1994год,
• член е на GAMM-Gesellscaft fur angewandte mathematik und mechanik(Меѓународно здружение за математика и механика)со седиште во Германија од 1995год.,
• на Друштвото за Механика на Македонија-Скопје од 1995 год.

Изборни и раководни функции:


• 1997-1999  Претседател на Советот на Техничкиот факултет-Битола
• 1999-2002 Раководител на Машинскиот отсек на Техничкиот факултет-Битола
• 1999-2002 член на Факултетската управа на Техничкиот факултет-Битола
• 2000-2002 член на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола
• 2000-2002 член на Комисијата за настава и наука при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола
• септември 2002 год е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија
• од ноември 2002 до август 2006 е Заменик Министер за образование и наука во Владата на Република Македонија
• Член на Управниот Комитет за образование во Советот на Европа во Стразбур 2002-2006
• Член на Државниот Комитет за НАТО интеграција на Р.Македонија 2003-2006
• Во јули 2006-2008 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија

 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

1.    Наставна ангажираност

• 1987-1993 год. како асистент ги изведувал вежбите по предметите Машински елементи 1 и 2 и Основи на конструирањето на Техничкиот Факултет - Битола, Машински отсек.
• Од 1.10.1993 год. е избран во звањето доцент, ја изведува наставата по предметите Машински елементи 1 и 2 на Машинскиот отсек, како и наставата по предметот Основи на машинство на Сообраќајниот отсек при Техничкиот Факултет во Битола,
• Од 1.03.1996 год. ја изведува наставата по предметот Транспортни уреди на Машинскиот отсек при Техничкиот факултет-Битола.
• Од 1997 год. ја изведува наставата на предметот Машински елементи на трета година (седми семестар) на графичкиот отсек на Техничкиот факултет согласно со новите наставни планови и програми.   
• Од јуни 1998 е избран за вонреден професор по предметите Основи на конструирање, Машински елементи 1 и 2, Транспортни уреди и Основи на машинството.
• Од ноември 2002 год е избран за редовен професор од областа на Машински елементи, Машински конструкции и проектирање и машински системи
• Од октомври 2007 год е реизбран за редовен професор од областа на Машински елементи, Машински конструкции и проектирање и машински системи

2. Менторство, учество во комисии за магистарски и докторски трудови

• Член е на комисијата за оценка и одбрана на магистарската работа на м-р Љупчо Трајчевски одбранета на Машинскиот факултет во Скопје во 1997 год..
• Член е на комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација на Д-р Благој Павлов, одбранета на Машинскиот Факултет во Скопје, во мај, 1998год.
• Член е на комисија за оценка и одбрана на докторската дисертација на Д-р Вангелче Митревски, 2004
• Ментор на докторска дисертација на Д-р Илиос Вилос, декември, 2006
• Ментор на докторска дисертација на Д-р Љупчо Трајчевски , јули 2008

Книги

•  Т.Герамитчиоски , “Машински елементи - збирка решени задачи”, Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола, 1994год.
•  Т.Герамитчиоски,”Машински елементи - практикум за вежби”, Технички Факултет-Битола, интерна скрипта
•  Т.Герамитчиоски,”Основи на Машинството”,основен учебник, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, издавач печатница “Киро Дандаро”-Битола, 1996 год.
•  Т.Герамитчиоски, В.Митревски, Компјутерска пресметка на машински елементи, дел 1,  практикум во издание на Технички факултет Битола, 2001
•  Т.Герамитчиоски, Машински елементи кај графичките машини, скрипта од предавања за студентите на  графички отсек, октомври, 1999год.    
•  Т.Герамитчиоски, Машински елементи со техничко цртање, скрипта од предавања-учебно помагало за студентите од Факултетот за биотехнички науки Битола, 2001
•  Т.Герамитчиоски, Одбрани делови од теоријата на конструирање на машините”-скрипта
•  Митревски, В., Вилос, И., Герамитчиоски, Т. “Пресметка на ремени преносници”, учебно помагало, Технички факултет, Битола.2008г.
Трудови и конф.

Трудови (кликнесте тука)

Стручно апликативна дејност (кликнете тука)

Конференции (кликнете тука)

 

Научноистражувачки проекти

1. Анализа на причините за појава на повишена бучава, вибрации, температура на амбиентот и нивно штетно влијание врз работоспособноста на работниците во индустријата со изнаоѓање на решенија за нивно намалување, - научно-истражувачки проект финансиран од страна на Министерството за наука на Република Македонија под бр. 08-1175/1 од 12.04.1996 год. Т.Герамитчиоски -главен истражувач и раководител на проектот.; завршен извештај декември, 1999
2. Бучава и вибрации во графичката индустрија - научно-истражувачки проект финансиран од страна на Министерството за наука на Република Македонија под бр. 08-1175/1 од 12.06.2000 год. - Т.Герамитчиоски -главен истражувач и раководител на проектот.
3. TEMPUS JER Proekt – BITMEH(UM JEP –14136-99):Specialist Studies for Professors of Secondary Vocational Education in Mechanics   - Специјалистички студии за професори во средните технички училишта, учесник во проектот

Публикувани научни книги (монографии)

1. Т.Герамитчиоски, Вибрации и бучава кај редукторите, монографија, научно дело во издание на Технички факултет-Битола, финансирано од страна на Министерството за наука на Македонија, 1998   
2. Т.Герамитчиоски, Ѓ.Тромбев, В.Митревски, И.Вилос, Бучава во прехрамбената индустрија на Пелагонискиот регион, -монографија- во издание на Технички факултет-Битола, 2001

Рецензии на научноистражувачки и други проекти

Во изминатиот период 1998 до денес е рецензент на 30 (триесет) рецензии за подобност и оценка на научноистражувачки проекти доделени од страна на Министерството за образование и наука на Р.Македонија како експерт од областа на машинските конструкции, бучава и вибрации, технологија на обработка;
Исто така, како експерт на Европската комисија за образование преку Европската тренинг фондација ЕТФ-Торино, Италија која е институција на Европската комисија, вклучен како ревизор на состојбите во системите на средното стручно образование и обука на соседните земји Албанија, Косово, Црна Гора, Бугарија.

 

Др. активности

Стручен консултант во една од најреномираните фирми МИКРОСАМПРИЛЕП
на делот на инсталирање на мониторинг и анализа на
вибрациите на склоповите и конструкциите на сопствените машините.